کاربردهای خاص سامانه پيامک ویژه آژانس های مسافرتی :


• اطلاع رسانی با نام جهت برگزاری تورهای جدید به مشتریان
• اطلاع رسانی با نام سریع جهت تغيير زمان تورها به مشتریان
• ارسال اتوماتيک پيامک های تبریک بانام به مناسبت های مختلف نظير تاریخ تولد یا ازدواج
• برگزاری نظر سنجی در رابطه با تورهای برگزار شده
• ارسال پيامك های تبليغاتی برای آژانس به صورت انبوه
• اطلاع رسانی در رابطه با پروازهای خاص آژانس
• اطلاع رسانی در رابطه با پروازهای چارتر آژانس
• اطلاع رساني تورها و رزرو بليط توسط پاسخگوي اتوماتيك