خدمات رسانه سوم به مشاوران املاک :


کارشناسان املاک می توانند کلیه فایل های خود را اعم از فروش ، خرید ، رهن و اجاره را در اختیار مشتریان خود از طریق پیام کوتاه قرار دهند بدین صورت می توانند توسط کد هایی که به سیستم این امکان را برای مشتریان خود فراهم کنن که در هر ساعت از شبانه روز به راحتی بتوانند از آخرین و جدیدترین فایل های کارشناسان املاک اطلاع پیدا کنند و در صورت لزوم به آنها مراجعه کنند ویا با شماره های کارشناسان تماس بگیرند. به عنوان مثال پس از ارسال یک پیامک بدون متن از سوی مشتری به شماره اختصاصی پنل کارشناسان سیستم به صورت هوشمند و طی برنامه ریزی که توسط کارشناسان انجام شده است پیامکی را در جواب ارسال می کند که متن آن پیامک می تواند به صورت زیر باشد:
1-خرید
2-فروش
3-رهن
4-اجاره
که پس از انتخاب کد مورد نظر از سوی مشتری و ارسال مجدد آن به همان شماره اختصاصی فایل مورد نظر در پاسخ از سوی سیستم ارسال می شود.