کاربردهای خاص سامانه پيامک ویژه نشریات :


• دریافت سوژه و عناوین مورد علاقه خوانندگان برای چاپ در شماره بعدی.
• اشتراک دهی با ارسال مشخصات به شماره اختصاصی شما
• دريافت مطالب کوتاه و دل نوشته هاي خوانندگان براي چاپ
• اعلام فرارسيدن زمان تمدید اشتراک
• ترغيب علاقمندان نشريه براي خواندن شماره بعدي از طريق ارسال عناوين مطالب نشريه کمي پيش از انتشار آن.
• اعلام انتشار و زمان توزيع شماره جديد به خوانندگان
• برگزاري مسابقه پيامکي
• برگزاري نظرسنجي پيامکي
• ارسال بانام پيام تبريک و تهنيت در مناسبت ها
• جذب اسپانسر مالي و کسب درآمد
• اعلام خبرهاي خاص مدیریت به پرسنل بصورت گروهی و یا تک تک - جلسات ، آخرین تصميمات
• اعلام ابلاغيه ها ، اطلاعيه ها ، بخشنامه ها ، مصوبات بصورت ساده و آنی
• جلوگيری از برگشت چک و درج تاریخهای سررسيد اسناد پرداختنی
• ارسال دعو ن تامه با نام به همکاران و مشتریان برای حضور در نمایشگاهها و همایش های شما
• استفاده در سيستم اطلاع رسانی به نمایندگان ، شعب ، مشتریان ، همکاران
• ارتباط پویا و دوطرفه
• اعلام تغييرات فوری و ضروری پيراموت تغيير قيمت ها ، ساعات کاری ، تعطيلی ، اعلام برنامه های فوق العاده، هزینه ها و برنامه های جانبی و تشکيل جلسات نمایندگان ، شرکاء و...
• فرضا نشریه ای با درج شماره اختصاصی شرکت بر روی نشريه خود می توانند اقدام به برگزاری مسابقه و یا نظر سنجی کند و همچنين شرکت های بزرگ می توانند حقوق کارکنان خود را بر روی سيستم گذاشته و افراد با ارسال کد پرسنلی خود از وضعيت حقوق خود مطلع گردند