کاربردهای خاص سامانه پيامک ویژه شرکت های بيمه :


• اعلام سررسيد بيمه مشتري با ارسال يك پيامك
• ارسال پيام تبريك به مناسبتهاي خاص به مشتريان
• اطلاع رساني به مشتريان در مواقع اتمام دوره بيمه و تمديد آن
• اطلاع رساني به مشتريان و متقاضيان در مورد خدمات جديد بيمه اي
• ارتباط دو طرفه با مشتري و دريافت پيشنهادات و نظرات مشتري
• آگاهی مشتریان از وضعيت بيمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پيام کوتاه
• برگزاري نظرسنجي ومسابقات
• ارسال پيامك تبليغاتي براي نمايندگي خود
• ارسال پيامك براي گروه خاص
• ارسال پيامك براي منطقه ي خاص
• ارسال پيامك براي كد خاص
• و موارد بسيار ديگر