روابط عمومی ها :


یکی از نیازهای پایه ای و اساسی روابط عمومی سازمانها و شرکت ها ایجاد بستری مناسب و مطلوب برای برقراری ارتباط با مشترکین آن مجموعه و یا ارتباط با مدیران و کارمندان میباشد . همچنین عطف به لزوم وجود امنیت بالا و کم هزینه بودن آن و همچنین سرعت اطلاع رسانی ، سامانه ارسال پیامک (بسته ویژه روابط عمومی ها) میتواند این نیاز را با جامعیت اجرا نماید. برخی از ابزارهای این نرم افزار :
• امکان ارسال خبرنامه
• امکان ارسال در لحظه سخنان رهبری در سخنرانی های مهم
• ارسال دعوتنامه برای حضور در جلسات و همایش ها
• مدیریت همایش
• آمارگیری از تعداد افراد مایل به حضور در مراسمات
• معرفی خدمات به مخاطبان
• برگزاری نظر سنجی و مسابقه
• ارایه بازخورد از تعاملات ، خدمت رسانی ها و ... فی مابین مدیران سازمان
و کارمندان و مخاطبان خارج سازمان
• اطلاع رسانی گسترده در سطح کشور و سازمان
• جلوگیری و مقابله و شایعات و بحران
• و ....