خدمات رسانه سوم به مدارس :


مدارس اعم از دبستان،راهنمایی و دبیرستان می توانند با استفاده از رسانه سوم پیامک های اطلاع رسانی خود را برای دانش آموزان و والدینشان ارسال کنند که این پیامک ها می توانند شامل مواردی مانندتبریک تولد ، اعلام برگزاری مجالس مختلف در داخل مدارس ، تبریک و تسلیت اعیاد مختلف ، اعلام زمان برگزاری جلسه اولیاء و مربیان ، اعلام زمان برگزاری اردو و... می باشد. برگزاری نظر سنجی با استفاده از
سیستم نظر سنجی رسانه سوم
شما میتوانید با استفاده از این سیستم تغیرات احتمالی و یا انجام شده در سطح مدرسه را به نظر سنجی بگذارید و با برگزاری این نظر سنجی نظرات دانش آموزان خود را در مورد این تغییرات جویا شوید همچنین سطح برگزاری امتحانات ، تدریس و...را نیز با برگزاری نظرسنجی مطلع شوید. برگزاری مسابقه های پیامکی با سیستم مسابقه پیامکی رسانه سوم
شما میتوانید با این سیستم مسابقات گوناگونی با موضوعات مختلف با کمترین هزینه برگزار کنید که دانش آموزان از طریق ارسال پیامک جواب مسابقه را برای شما ارسال کنند. سیستم منشی آنلاین رسانه سوم
توسط این سیستم شما میتوانید با تعریف کد هایی (2،1 و...) تعدادی از خدمات خود را که به دانش آموزان ارائه می دهید به صورت هوشمند در اختیار آنها قرار دهید به عنوان مثال شما میتوانید اعلام زمان امتحانات ، برنامه امتحانات و یا زمان دریافت نمرات و... را با تعیین کدهای دلخواه در هر ساعت از شبانه روز به صورت هوشمند توسط سیستم در اختیار دانش آموزان خود قرار دهید