تیزر : ابزاری نوین

جشنواره رمضان

جشنواره رمضان - تیزر

جشنواره رمضان شامل چه خدماتی میشود؟

طبق روال هر ساله با برآیند نظرات مشتریان عزیزمان و میزان اقبال خدمات ، جشنواره ای را برای ماه مبارک رمضان در نظر گرفته ایم که شامل تخفیفات و هدایای ویژه ای میباشد. در بسته های پیامکی با خرید هر کدام از بسته ، مبلغی به عنوان شارژ هدیه در پنل شما منظور خواهد شد. همچنین میتوانید از تخفیف 20% ی در خرید شماره اختصاصی نیز بهره مند شوید.

بسته های پیامک

هدیه میزان خرید
15% شارژ هدیه 200 الی 500 هزار تومان
23% شارژ هدیه 1 الی 3 میلیون تومان
30% شارژ هدیه 5 الی 10 میلیون تومان

شماره اختصاصی

قیمت جشنواره میزان تخفیف نوع شماره
100 هزار تومان 20% تخفیف شماره اختصاصی 10 رقمی
200 هزار تومان 20% تخفیف شماره اختصاصی 9 رقمی
320 هزار تومان 20% تخفیف شماره اختصاصی 8 رقمی